WOHLERT Arkitekter AS specialiserer sig i bygninger til kulturelle formål og restaureringer. Samtidig løser vi også alle andre arkitektopgaver. Firmaet blev grundlagt i 1945 af Vilhelm Wohlert.

Vi ser vores opgave som at opfylde bygherrens ambitioner, tilføre dem vores faglighed og inspiration og omskabe dem til bygninger, som forener funktionalitet, beliggenhed og økonomi. Vi stræber efter at skabe karakterfulde helheder, der beriger den enkelte og helheden. Vi arbejder med alle faser af byggeforløb, fra bygherrerådgivning, den kritiske udvikling af de første krav og idéer videre gennem afklarende projekteringsforløb til den omhyggelige gennemtegning af den betydningsfulde detalje. Vi sigter mod det højeste kvalitetsniveau ift bygningers idé, byggemåde og måden de modnes i det lange løb. Vi arbejder pragmatisk med den enkelte opgave ud fra dens forudsætninger og de krav, der stilles til det færdige resultat.

Vi har samarbejder med kompetente og velprøvede partnere, der sikrer at enhver opgave kan løses funktionelt, teknisk, økonomisk og æstetisk.

Vi tilbyder alle former for arkitektrådgivning: Bygherrerådgivning, fundraising, ekstern projektevaluering, projekteringsledelse, projektering, udbud, byggeledelse, tilsyn samt miljø- og sikkerhedskoordinering. Vi fungerer typisk som totalrådgiver, men indgår gerne i andre samarbejdsformer. Ingen opgave er for lille, ingen for stor.

 

WOHLERT Arkitekter AS is an architectural consultancy specializing in buildings for culture and conservation, working locally and internationally. We also take on all other architectural commissions. The company was founded in 1945 by Vilhelm Wohlert and is based in Copenhagen.

Our mission as architects is to fulfil the client’s ambitions, contribute our professional skills and inspiration and transform them into buildings that merge functionality, site and budget. We strive tp create distinctive entities, enriching both the individual and the whole. We manage all phases of building, from building consultancy, critical development of initial requirements and concepts through a focused project development phase to the careful design of building details. We aim towards achieving the highest quality with regard to how buildings are conceived, built and mature in the long perspective. We work pragmatically with the individual commission based on its requirements and the specifications set up for the final result.

We typically take on the main consultant’s role, and form partnerships with very highly skilled and experienced specialists, ensuring that any commission can be solved functionally, technically, economically and aesthetically.

We offer all disciplines of architectural consultancy.