Sagnlandet Lejre - Dronningen i Kongehallen

 

Hendes majestæt Dronning Margrethe 2. på besøg hos Sagnlandet Lejre

H.M. Dronningen var i april 2019 på besøg hos Sagnlandet Lejre som hun er protektor for. Hendes Majestæt var inviteret til besigtigelse af Kongehallen. Under besigtigelsen fik Hendes Majestæt fremvist CNC-fræsede detaljer, værktøjer, tegninger, samt beklædninger fra dragtværkstedet.

Se også nyheden på Kongehusets hjemmeside

 
 

Sagnlandet Lejre - Bådehus

 

Opførelse af Bådehus og bådebro ved Sagnlandet LEjre

Det nye bådehus er blevet til i undervisningsøjemed. Det er her muligt med skoleklasser at stifte bekendtskab med sejllads på søen, med bådtyper fra jernalderen og frem til 1800-tallet. Bådehuset huser de forskellige både om vinteren, samt et værksted.

 
 

Sagnlandet Lejre - Kongehallen

 

Opdatering af byggeprocessen på Kongehallen

Kongehallen og det tilhørende Sovehus har i 700-tallet huset de royale indbyggere. Nye fotos af byggeprocessen kan ses i galleriet oven for.

Læs mere om Kongehallen her

 
 

Sagnlandet Lejre - Videsøhus

 

Indvielse af Videsøhus og Bådehus

I Sagnlandet Lejre ligger Videsøhus. Det stråtækte bindingsværkshus, hvis ældste dele stammer fra 1763, har i mange år været i en meget dårlig stand, og det har derfor været et stort ønske for Sagnlandet Lejre, at få restaureret det gamle hus. Med støtte fra OJD-fonden er det nu lykkedes at skabe dette ”1800-tals” spisehus Videsøhus-Smugkro, Det lille Hus og dertil knyttet aktivitetsområde centralt placeret i Sagnlandet.  

Wohlert Arkitekter blev taget med på projektet tilbage i 2003, hvor der blev udarbejdet skitseprojekt og fondsansøgning. Først i 2017 lykkedes det at få midler til at realisere projektet. Vi gik i jorden i efteråret 2018 og i juli 2019 kunne Videsøhus indvies. Det nyrestaurerede Videsøhus, er således opgraderet til at fungere som restaurant med plads til 50 gæster indendørs og lige så mange gæster udendørs. ’Det Lille Hus’ som er opført som sidehus til Videsøhus supplerer spisehuset med depot, køkken og toiletfaciliteter.

 
 

Louisiana - Nyholm

 

Opførelse af nyt kontorhus ved Humlebæk Havn

I gennem en lang årrække har Louisiana haft problemer med at finde plads til deres projektgruppe. Man har udnyttet mange forskellige afkroge af museet, og placeret folk i mindre grupper. Et moderne museum af Louisianas størrelse og med et stort antal udstillinger om året, kræver mange ansatte til at løse dette. Det har derfor været et meget stort ønske fra museets side, at få en bygning med et volumen til at huse disse ansatte, der herved får mulighed for at sidde i en samlet gruppe.

Nyholm erstatter en gammel bygning der lå tæt ved Humlebæk havn, som bar samme navn. Den nye bygning er et stålskelethus, med udvendig sortmalet træbeklædning. Vægge og tag er konstrueret som færdige kassetter, klar til montering på stedet. Ved denne løsning kunne huset lukkes på meget få dage, og det resterende arbejde klares i tørt indendørsmiljø. Nyholm er stadigvæk under opførelse og forventes afleveret i løbet af efteråret 2019.

Læs mere om Wohlert Arkitekters samarbejde med Louisiana

 
 

Louisiana - Ø1

 

Ombygning af østfløjen på Louisiana

Bygning Ø1, er den bygning der formidler overgangen imellem grafikfløjen og Sydfløjen. Ombygningen gik ud på at omdanne denne bygning til et pauserum, som der i lang tid ar været et ønske om fra Louisianas side. Ved denne transformering fra et udstillingsrum til pauserum, blev montrerne og muren imod nord nedtaget, og erstattet af en ny facade med vinduer i hele bygningens længde. Til placering under vinduerne, blev der designet en træbænk på 23,8m, til gavn for alle der ønsker at tage et hvil, og se ud i parken.

Læs mere om Wohlert Arkitekters samarbejde med Louisiana

 
 

Louisiana - Vinterhaven

 

Ombygning af vinterhaven på Louisiana

Ombygningen af vinterhaven er nu færdig og er taget i brug. Museets gæster kan igen benytte sig af caféområdet og der er skabt en ny passage mellem nordfløjen og den underliggende østfløj, uden at skulle igennem køområdet i caféen.

Læs mere om Wohlert Arkitekters samarbejde med Louisiana

 
 

Louisiana - Indgang til Store Sal

Karnap_06x.jpg
 

Ombygning af indgang til Store sal på Louisiana

Bygningen der gik under navnet “Karnappen”, var en mindre bygning der knyttede sig til N24, også kaldet Store Sal. Karnappen var placeret nedenfor terrassen ved Louisianas restaurant, og fungerede som udgangssluse til den nedre have. Den nye løsning med et facadeparti i flugt med den hvide mur, giver en mere direkte forbindelse imellem øverste niveau i Store Sal og haven. Hvor karnappen før lå er der etableret en mindre terrasse.

Læs mere om Wohlert Arkitekters samarbejde med Louisiana

 
 

Vestbad

 

Nye billeder fra restauration af Vestbad

Arbejdet ved Vestbad er undervejs. Totalrenoveringen indebærer at alle overflader i bassiner og kanter langs bassiner udskiftes. Udspringstårnet afrenses og reetableres. Vandlegepladsen med den ikoniske “høne” restaureres. Kiosk og billetluge, samt indgangsområde bliver tilmed fornyet. Tilmed bliver der lavet et nyt vandbehandlingsanlæg. I terrænet omkring badeanlægget restaureres ligeledes de legendariske solgryder.

Læs mere om projektet her

 
 

Scan MAgazine

 

Wohlert Arkitekter i
Scan Magazine

Wohlert Arkitekter er i Scan Magazines oktober issue, som har til formål at showcase og promovere Skandinavien, med fokus på mode, kultur og arkitektur. Dette issue har specifikt arkitektur i Danmark som fokus. Artiklen fremviser et kort udpluk af projekter som Wohlert Arkitekter har udført, samt et interview omkring vores arbejdsproces og værdier.

Scan Magazine har til denne udgave samarbejdet med blandt andet WAF (World Architecture Festival) i Amsterdam den 28.-30 november. Til festivalen vil magasinet blive uddelt til samtlige besøgende på festivalen.

Ydermere er Scan Magazine at finde ombord på en lang række flyselskabers fly, samt hos flere forskellige skibs-rederier.  Magasinet er ude nu, og kan således findes ved alle Scan Magazines distributionssteder.

 
 

Sagnkongernes verden - Video

Sagnkongernes Verden 1_foto Sagnlandet Lejre Ole Malling.jpg
 

opdatering af byggeprocessen

Byggeriet skrider fremad ved Sagnkongernes Verden. Den omfangsrige proces kan følges på nedenstående link, hvor der løbende bliver lagt videoer ind fra byggeprojektet.

Videoer fra byggeprojektet kan ses her

 
 

Sagnkongernes verden - Milepælsfejring

 

MIlepælsfejring og afsløring af højsædestolper

I forbindelse med opførelsen af Skjoldungernes kongehal ved Sagnkongernes Verden, holdt Sagnlandet Lejre et arrangement for at markere afsløringen af de fire højsædestolper. Opbygningen af tømmerkonstruktionen er begyndt. Milepælen blev fejret med alle involverede parter i byggeriet.

Arrangementet forløb med taler fra blandt andet borgmesteren, direktøren fra Sagnlandet Lejre, samt fra fondene der støtter projektet.

Ovenfor ses billeder fra arrangementet.

 
 

Artikel fra træ juni 2018

 

Sagnkongernes Verden i magasinet træ

Byggeprojektet er med som feature i magasinet “Træ”. Artiklen omhandler brugen af træ til projektet, med fokus på de anvendte teknikker til bearbejdningen af træet. Da der ikke er bygget noget lignende i mere end 1000 år, anvendes metoder som i vor tid er helt unikke.

 
 

Bygningspræmiering

Kulturborgmester Niko Grünfeld (tv.) overrækker prisen til WOHLERT Arkitekter ved Line Loftheim og Thorben Schmidt, samt til bygherre Anders Kretzchmar, direktør for Danmarks Apotekerforening.

Kulturborgmester Niko Grünfeld (tv.) overrækker prisen til WOHLERT Arkitekter ved Line Loftheim og Thorben Schmidt, samt til bygherre Anders Kretzchmar, direktør for Danmarks Apotekerforening.

 

PRIS FOR RESTAURERING AF DEHNS PALæ

WOHLERT Arkitekter blev den 3.maj 2018 tildelt en pris fra Københavns Kommune i forbindelse med ”Præmiering af gode og smukke bygninger, bymiljøer og anlæg 2017”.

Københavns kommune har siden 1902 præmieret smukke bygninger samt bymiljøer og anlæg med prisbelønninger. Disse gives til arkitekter og bygherrer, for at støtte op om og hædre smukt byggeri. Formålet med priserne, er at højne kvaliteten af byggerier, til glæde for både byen såvel som dens borgere.

Wohlert Arkitekter modtog prisen for det omfattende restaureringsprojekt af Dehns Palæ. Efter 7 år er restaureringen gennemført, med hvad Københavns Kommune beskriver som "hidtil uset høj kvalitet, både hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse."

Bedømmelsesudvalgets begrundelse for præmieringen af Dehns Palæ: